השיטה הצפונית

מקום בית המקדש בהר הבית – השיטה הצפונית

מקום בית המקדש בהר הבית – השיטה הצפונית
תיאוריה זו הוצעה על ידי פרופסור אשר קאופמן בשנת 1975.
על פי דעתו, בית המקדש שכן באזור כיפת הרוחות. זו הכיפה הממוקמת צפונית לכיפת הסלע ומתחתיה רצפת סלע חשופה והסלע החשוף הוא מקום קודש הקודשים.
שער הרחמים על פי דעת פרופסור קאופמן הוא שער המזרח.

קישורים למקורות:

•  Kaufman, Asher (2007). The Temple Mount: Where is the Holy of Holies? from: BiblePlaces.com
•  Kaufman, Asher Selig (2004). The Temple Mount: Where is the Holy of Holies?
•  שגיב, טוביה. (תשנ"ד). המקדש נתון בדרום. תחומין, י"ד, עמ' 438


No Replies to "השיטה הצפונית"