איתור מקום בית המקדש- מקורות ספרותיים קדומים

קישורים למקורות:

• בהט, דן. ירושלים: אוסף מקורות. אריאל, תש"ס, 1999, 291 ע'   דף HTML )
• בהט, דן. ירושלים: אוסף מקורות. אריאל, תש"ס, 1999, 291 ע'   ( קובץ PDF )


No Replies to "איתור מקום בית המקדש- מקורות ספרותיים קדומים"