איתור מקום קודש הקודשים בהר הבית – קישורים למקורות מידע

קישורים כלליים:

• זיהוי מקום המקדש. מתוך: ויקיפדיה
• בית המקדש. מתוך: ויקיפדיה
• הר הבית. מתוך: ויקיפדיה
• מקומו של בית המקדש: אגדה ערבית. מתוך: אוח – משרד החינוך, הגות ומועדים, יום ירושלים, לקט אגדות
• אוחיון, טלי. (יוצרת, מפיקה). (2008). אבן השתיה [סרט] סרטון פרסום תוכניה ועלון

• Temple Mount. from: Wikipedia
• Where were the First and Second Jewish Temples Located? from: The Temple Mount in Jerusalem
• The Mystery of the Temple. from: The Catholic University of America (Presentation)
• Jewish Temple Found? . from: Gracethrufaith.com

קישורים למקורות אודות השיטה הדרומית:

• רופא, יוסף. מקום מקדשנו: איתור בית-המקדש בדרומה של רחבת הר-בית. מתוך: דעת, לימודי יהדות ורוח, מככלת הרצוג, גוש עציון
• Sagiv,Tuvia Shekerka (2008). The location of the Temple on the Temple Mount based on the
Aqueduct and rock levels at Mount Moriah in Jerusalem
• Sagiv, Tuvia (Iyar 5764, May 2004). The mystery of the sacred goblet and the dome of the rock
• Sagiv, Tuvia. The hidden secrets of the Temple Mount
• Sagiv, Tuvia. The Temple of Mount Moriah
• Sagiv, Tuvia. The street below the Western Wall: Coins and Conclusions
• Sagiv, Tuvia. Penetrating Insights into the Temple Mount
• Sagiv,Tuvia (April 2004). Determination of the location of the Temple based on the angle of sight of Agrippa II
• Sagiv, Tuvia (1996). Where is the Temple?
• Michell, John. The Temple at Jerusalem – a new Revelation
• Lambert, Dolphin. Michael, Kollen . On The Location of the First and Second Temples in Jerusalem
• Lambert, Dolphin . Geophysics And The Temple Mount
• Shragai, Nadav (2006). Temple Mount – not listed in the Land Registry
• Rudd, Steve. The Temple in Jerusalem over the threshing floor which is presently under the Al Kas fountain
• Rudd, Steve Infrared Imaging of the Temple Mount
• Agee, Marilyn (2006). The Temple and the face on the wall
• Missler, Chuck (1995). Temple Update: New Discovery
• Sagiv, Tuvia (4.6.2007). The Temples of Mount Moriah. from: The Temples of Jerusalem: A discussion of the archaeological and historical record of the Jewish Temples of Jerusalem
• The two witnesses. from: The Churches of God
• Crapo, Richley. Where was the Temple of Herod? from: The Bible and Interpretation

קישורים למקורות המתנגדים לשיטה הדרומית:

• תשובה למאמר של שגיב בתחומין כ"ח
• The Sagiv Temple Mount Site Part 1. from: wejew
• The Sagiv Temple Mount Site Part 2. from: wejew
• Ben-Ari, Michael (1.1.2009). The Temple was not located on the southern end. from: LaMikdash

איתור מקום מערת המכפלה

• שגיב, טוביה. "מקדש מערת המכפלה – מקדש לצלם הקדמוני". פרקים בנחלת יהודה: קובץ מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית א' / בעריכת זאב ח' ארליך, תשנ"ה 1995, 175 – 200
• אלבוים, דב. (מנחה). (2004). חוצה ישראל. [משדר טלוויזיה]. תל אביב: הטלוויזיה החינוכית
• ארנון , נעם ; שנייוייס, איתמר. זיהויה של מערת המכפלה. מתוך: אתר מערת המכפלה


No Replies to "איתור מקום קודש הקודשים בהר הבית - קישורים למקורות מידע"